Riksförbundet BarnenFörst

Internationell kampanj för barns rättigheter

 Om oss  
 Artiklar  
 Dokument  
 Aktiviteter  
 Konferens
 Seminarium
 Bilder             
 Arkiv  
 Childrenfirstnow  
کودکان مقدمند     
 Bli Medlem  
 Tyck till  
 Länkar  
 Kontakt  
 

Start sida

 

 

 

Resolution

Islamiska skolor skall stoppas!

Barn har ingen religion!

namninsamling:

View Current Signatures   -   Sign the Petition  

Denna resolution framställd av den internationella kampanjen ”No Sharia” - Nej till islamiska domstolar - är gjord för att starta en internationell kampanj mot islamiska skolor. Resolutionen skrevs som en elektronisk namninsamling i november 2005 och alla som inser faran av islamiska skolor kan skriva under.

Som en bakåtsträvande och inhuman rörelse eftersträvar politisk islam sin andel på den politiska maktens arena för att kunna påverka samhället politiskt, socialt och kulturellt.

Det sker genom att man investerar betydande resurser för att utöka antalet islamiska skolor, inte bara i Mellanöstern och norra Afrika utan också i hjärtat av Europa och i Nordamerika.

Islamiska skolor är en av de arenor som påtvingar barn religion och övertygelse och ger dem religiös identitet, därför orsakar det segregation. Detta skapar konflikter och hat bland barn och medborgare i samhället. På grund av religionen.

Islamiska skolor bidrar också till islamiska ”getton” inom demokratiska stater, där det islamiska prästerskapets envälde förstärks och i hög grad påverkar framförallt kvinnors och barns öde.

Politisk islam använder islamiska skolor som en grogrund för att locka ungdomar till grupper som använder våld och terror. Dessa ungdomar utnyttjas mot oliktänkande för att politisk islam ska nå sitt syfte,

Könsdiskriminering och beslöjande av barn är grundregler i islamiska skolor, kvinnoförtryck och våld mot kvinnor och flickor är en väsentlig del av utbildningen.

Barn har inte någon religion och genom att man får placera dem i religiösa skolor legitimerar samhället hela detta förhållningssätt. Man förvägrar helt öppet barns rätt till samhällets trygghet, hälsa och till en sund uppväxt gentemot de islamiska institutionernas angrepp och våld.

Därför kräver vi:

Att religionen skall skiljas helt från staten och från undervisningen. Ett helt sekulär undervisningssystem skall upprättas för alla barn i samhället.

Islamiska skolor skall förbjudas. Skolan skall vara en neutral miljö för barnens fysiska och emotionella utveckling baserad på människans vetenskapliga, moderna och sekulära landvinningar.

Förbud mot religiösa symboler och religiös klädsel framför allt islamisk slöja i skolan.

Förbud mot rekrytering av barn till moskéer, islamiska institutioner och koranlektioner och till alla andra religiösa sekter, ceremonier och lokaler.

Att beröva barn dess medborgerliga rättigheter att bl.a. delta i idrott – och konstnärliga och sociala aktiviteter skall straffbeläggas.

Barnen Först (www.barnenforst.com ) stödjer denna resolution och uppmanar alla frihetsälskande och progressiva människor och de som försvarar barns rättigheter att förena sig med kampanjen mot islamiska skolor!

View Current Signatures   -   Sign the Petition   

 

 

Hit Counter

Info